България определя хибридните атаки като заплаха, но не ги свързва с Русия

Хибридни атаки

Правителството прие доклад за състоянието на отбраната, който предстои да бъде разгледан и от парламента.

В него ЕС и НАТО се разглеждат като основен генератор на стабилност и положително влияние върху глобалната сигурност.

Като основна заплаха за националната сигурност, правителството определя хибридните атаки, насочени главно към разколебаване на общественото доверие към колективната отбрана и провежданите учения на НАТО в Черноморския регион, както и срещу засиленото и адаптираното предно присъствие на Алианса на Източния фланг.

Основен източник на тези атаки е Русия, която официално се обяви срещу разширяването на НАТО и усилването на военния потенциал в Източна Европа, но в доклада на правителството  Русия не се споменава. 

Като основни предизвикателства за сигурността в Черноморския регион правителството посочва продължаващото противопоставяне в Източна Украйна, незаконното анексиране на Крим и липсата на напредък по “замразените“ конфликти в Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия.

В докладът за състоянието на отбраната е обърнато внимание и на диверсификация на енергийните източници. В него се посочва, че „все по-голямо значение придобива ускореното изграждане на енергийни връзки със съседните държави и развитието на регионални инфраструктурни проекти“.