За Свободен Форум

“Свободен Форум” е сдружение регистрирано през 2016г. То е доброволна, независима организация на лица, които желаят да обединят усилията си за подпомагане и развитие на едно по-свободно и демократично общество.

 Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза и осъществява контакти с различни държавни, общински и други органи и институции, както и с юридически и физически лица и с техните организации за изпълнение на отделни задачи в съответствие с целите му, без това да се отразява на неговата независимост и самостоятелност.

Основните вярвания които обединиха учредителите на  "Свободен Форум" и които определят целите и бъдещите инициативи на сдружението са:

  • Независимост на България от Русия и пълна подкрепа по пътя ѝ на една модерна Европейска държава, добър и надежден член на НАТО.
  • Лустрация и излизане веднъж завинаги от модела, в който властта се унаследява само от хора свързани с бившата БКП и нейният репресивен орган ДС.
  • Прекъсване на порочния кръг, в който основните капитали на страната биват прехвърляни и управлявани от подставени лица “назначени олигарси”, което е причина за лошата икономическа и бизнес атмосфера в страната или направо липсата на такава.
  • Реформа в съдебната система и борба срещу беззаконието и престъпността, които са в разцвета си благодарение на управляващата прослойка.
  • Равенство пред закона на република България за всички граждани, независимо от положението, което заемат в обществото.

Свободния дух в България не е пречупен, вярваме, че имаме шанс да извоюваме своята независимост.

 Нашите цели не са финансови или стопански. Единственото, което желаем е по-високо ниво на политическа култура и по-добър живот за нашите деца в България.

 Приветстваме всички наши съмишленици и бъдещи членове, изповядващи нашите вярвания или близки до тях и желаещи да подкрепят бъдещата ни дейност. Ще се радваме да се присъедините към нас.