До две години България ще може да получава газ от Азърбейджан

Газ Азърбейджан

 

На границата между Гърция и Турция успешно са свързани Трансадриатическия газопровод (TAP) с Трансанадолския газопровод (TANAP), предаде БТА.

Тази връзка е част от реализацията на азърбейджанския газов проект "Южен газов коридор", който се състои от няколко съоръжения - в Каспийско море, в Южен Кавказ и Турция. По него ще се транспортира природен газ от находището "Шах Дениз II" в Каспийско море към Турция и оттам - към европейските пазари.

В проекта участват Азербайджан, Грузия, Турция, Гърция, Албания и Италия, България също е част от него, а Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора - планират да се присъединят.

Новият енергиен маршрут ще увеличи енергийната сигурност и диверсификацията на енергийните доставки. Според графика доставките на природен газ по Южния газов коридор за Европа трябва да започнат през 2020 г.

България може да получава газ от Азърбейджан по Южния газов коридор чрез интерконектора Гърция - България (IGB).