Правителството не обмисля оставка, обмисля увеличение на заплатите в държавните администрации

Бойко Борисов

Коалиционния съвет състоял се на 27 юли е подготвил проект на постановление, с  което от септември се предвижда повишение на заплатите с до 30% на „администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.

Става дума за администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето.“

Проект на постановление е публикуван за обществено обсъждане, като са дадени само 14 дни (до следващия петък), а краткият срок е обяснен с „необходимостта положителните въздействия от нормативната намеса да бъдат постигнати по най-бързия начин“.

Не става ясно обаче до колко ще бъдат положителни въздействията от тази нормативната намеса защото не са извършвани анализи и последващи оценки за резултатите от нея.

Също не става ясно защо са включени администрации, които не обслужват граждани и нямат дейност насочена към борба с коронавируса, примерно като служители на Изпълнителна агенция по околна среда, Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, Дирекция за национален строителен контрол, Български институт по метрология или Басейнови дирекции...

Не е ясно също какви са заплати в изброените администрации, по чиито критерии ще се приравняват тези с по-ниски заплати.

Липсват параметри за това какъв конкретен брой служители ще обхване това увеличение и какви ще са конкретните суми от бюджета, които ще покрият споменатите "до 30%". 

"...Липсата на нормативна възможност за определяне на по-висок размер на основните месечни заплати на служители в държавната администрация" изглежда ще се реши с новото постановление.