Европейският парламент не прие споразумението за бюджет 2021-2027 на 27-те лидери

ЕП

От пресслужбата на Европейския парламент (ЕП) обявиха, че подкрепят Плана за възстановяване от СOVID-19, но политическото споразумение относно дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 (МФР 2021-2027) не е приет в настоящия му вид.

От ЕП изразяват готовност да започнат незабавно конструктивни преговори със Съвета за подобряване на предложението, като подчертават, че решението на 27-те лидери на страните - членки за дългосрочния бюджет няма да бъде парафирано като свършен факт, докато не бъде постигнато задоволително споразумение в предстоящите преговори между Парламента и Съвета.

За да бъде приет бюджета за следващия програмен период всички 40 програми на ЕС, финансирани по линия на МФР, трябва да бъдат одобрени от Парламента като съзаконодател.

Според ЕП договорената от лидерите МФР 2021—2027 „не е нито надеждна, нито приемлива“.

Политическото споразумение относно следващата МФР ще трябва да бъде постигнато най-късно до края на октомври.