СЕМ: "Всяка физическа и вербална агресия срещу журналисти е недопустима в едно демократично общество"

"Всяка физическа и вербална агресия срещу журналисти е недопустима в едно демократично общество. Особено в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), в която зачитането на човешкото достойнство и права, толерантността и разбирателството са основни ценности. Всяко посегателство срещу журналисти или възпрепятстването на тяхната работа е директно посегателство срещу свободата на словото и постиженията на демокрацията", гласи позицията на СЕМ по повод на вчерашните сблъсъци на Националната конференция на ПП ГЕРБ.