В „извънредна обстановка“ губим и малкото облекчения, които имахме

епидемиологична обстановка

 

От EVN България напомнят, че с отпадането на извънредното положение в страната се възстановява 10 - дневния срок за плащане на фактурите за консумираната електроенергия. Ако сметката не бъде платена в срок ще бъдат налагани лихви, след което дружеството ще има право и на прекъсване на електрозахранването.

От тук става ясно и каква е разликата между извънредно положение и извънредна епидемиологична обстановка.

При извънредното положение в помощ на потребителите в условията на криза правителството беше приело различни облекчения за гражданите като удължаване на времето за плащане на фактури, примерно за електричество от 10 на 30 дни, за разсрочване на сметките и вноските по кредити и други.

С отпадането на извънредното положение и въвеждане на извънредна епидемиологична обстановка отпадат облекченията за гражданите, но правителството си запазва правото да налага ограничения.